Leiden-stapt-over-op-Eco-glazen
Duurzaamheid is wat de klok slaat. Ook in Leiden en ook bij de VVD, mits het eerlijk, betaalbaar en effectief is. Vragen die we als Leidse VVD dan ook stellen bij het voornemen van het college om bij alle evenementen in de stad te gaan werken met ecoglazen.   Dit nieuwe beleid moet de enorme plasticzee tegengaan die steevast na ieder  lees meer
de_vliet.jpg
  De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht geweest voor een groep initiatiefnemers in de stad die aangeven ontevreden te zijn met het sportbeleid van het college. Een groot deel van hun onvrede gaat over de Leidse Sport Federatie. Het adviesorgaan van het college zou de Leidse sport en haar sportverenigingen onvoldoende vertegenwoo  lees meer
We gaan samen een ontzettend leuke, maar ook spannende tijd tegemoet; De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen staan namelijk voor de deur. 20 Maart mogen we allemaal onze stem uitbrengen over uitdagingen in onze regio zoals bodemdaling in de Randstad, de bereikbaarheid van onze dorpen en steden en de bescherming van de regio’s waardevolle  lees meer
40966700165_420fc52879_o
Goed nieuws! In Leiden wordt binnenkort gestart met het eerste ‘meeleefgezin’. Dankzij de oproep van Alyssa Voorwald om als gemeente te gaan samenwerken met Stichting MeeleefGezin, kan er passende hulp geboden worden aan gezinnen waarbij een ouder kampt met psychische (GGZ) klachten. Hierdoor kunnen kinderen thuis blijven wonen bij hu  lees meer
27859223721_a0788a02e5_o
In berichtgeving van onder meer de Telegraaf was te lezen dat dat er sprake is van massale woonfraude met sociale huurwoningen en het voor woningcorporaties steeds lastiger is om die op te sporen. De VVD Leiden maakt zich zorgen over de situatie in Leiden en wil dat sociale huurwoningen alleen worden bewoond door Leidenaars met een kleine portemo  lees meer
Maarten de Crom foto site
VVD-raadslid Maarten de Crom roept het college op om bij het bouwen van woningen aan de Vijf Meilaan 210 ook woningen te realiseren voor starters op de woningmarkt. In het huidige plan ligt de nadruk op sociale huur en het midden koopsegment. De VVD wil niet dat starters worden vergeten bij het bouwen van woningen aan de Vijf Meilaan 210. Het College van  lees meer
Images0.persgroep.net
Bron foto: Algemeen Dagblad De VVD drong er deze week bij de burgemeester op aan om zich landelijk verband hard te maken voor meer bodycams voor agenten en een pilot met een 360 graden camera op politieauto’s. Raadslid Tom Leest: “Bodycams leveren vaak bruikbare beelden op en kunnen bovendien d  lees meer