Maurice fractie
Het kan je zomaar overkomen. Op straat, in de trein, of na een inbraak: je portemonnee met daarin je rijbewijs wordt gestolen. Dit is heel erg vervelend, maar tot voor kort was het gebruikelijk dat je vervolgens van de gemeente daar bovenop ook nog eens extra boete kreeg. Dit kwam omdat er naast de reguliere kosten voor een rijbewijs ook &ls  lees meer
12313943_952571674790194_1151385925816682636_n
  In het jaar 2015 hebben fractie, wethouder en bestuur van de VVD Leiden samen met veel enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt om onze prachtige stad nog mooier te maken. Dat gaan we ook in 2016 doen!     Wij wensen u een mooie kerst en een prachtig 2016 toe!      lees meer
Bijna een nieuw jaar en daar horen goede voornemens bij! Bij deze los ik alvast één van mijn goede voornemens in: het schrijven van een blog over mijn raadslidmaatschap, mijn ervaringen in de stad en een klein kijkje in mijn leven. Vanaf 2016 kunt u dus meer lezen over het reilen en zeilen van de Leidse VVD en onze rol in, voor en met d  lees meer
Minder regels
Op initiatief van VVD-raadslid Dorien Verbree mag er in Leiden weer in bomen worden geklommen. Ook worden er afspraken gemaakt met kermisexploitanten om het uitdelen van nepwapens op de kermis tegen te gaan.   Bij de vaststelling van de APV is het voor de VVD van belang dat er in Leiden veilig kan worden geleefd, maa  lees meer
Stoeptegel
Maidenspeech van Maarten Dirkse, gegeven in de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2015 Maarten Dirkse vervangt sinds 3 december gedurende een periode van 16 weken het fractielid Margreet van Wijk - Meijer. Tijdens de raadsvergadering van 17 december gaf hij zijn maidenspeech.   Ik heb deze raad ruim vijf jaar vanachter  lees meer
Laudyzevenbergen
In de decembereditie van het magazine LEVEN geven VVD-wethouder Paul Laudy en VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen hun visie op de toekomst van Leiden.    Zo moet de komende tijd de focus blijven liggen op economische groei in de stad, aangezien dit goed is voor inwoners én ondernemers. Volgens Laudy is daa  lees meer
Beëdiging Maarten
Per 3 december jl. heeft raadslid Margreet van Wijk-Meijer tijdelijk het stokje overgedragen aan duo-raadslid Maarten Dirkse. In dit dubbelinterview vertellen ze waarom. Margreet, jij gaat vier maanden er tussenuit. Vertel! Binnenkort verwachten mijn man Patrick en ik ons eerste kindje. Dat is de reden dat ik even tijdelijk een r  lees meer
Kerstboom Annies
Ter verhoging van de feestvreugde plaats de gemeente al jaren twee grote kerstbomen in de stad: één op het terras van de Annie’s en één op de Beestenmarkt. Wethouder Strijk heeft echter besloten dat deze bomen vanaf dit jaar niet terug zullen keren. De VVD is hier zeer ontstemd over en vroeg in de raadsvergadering van 4 december jl. verantwoordelijk wetho  lees meer
Centrumroute-Hooigracht-perspectief-1-702x336
Op initiatief van VVD-raadslid Dorien Verbree is een motie aangenomen die de gemeente oproept om er voor te zorgen dat winkeliers tijdens de herinrichting van de Hooigracht goed bereikbaar blijven voor hun klanten. Ook moet de gemeente zorgen dat ondernemers in de straat zo min mogelijk overlast hebben tijdens de vernieuwing van de straat. De herinrichti  lees meer
LEIDEN - De zomer is voorbij en dat betekent dat voor de Leidse gemeenteraad een nieuw politiek jaar is begonnen. Wat vinden Raadsleden van het afgelopen Raadsjaar en van de performance van hun partij èn van zichzelf? Dichtbij-meeschrijver Rien van Vliet vraagt het hen in de rubriek 'Het reces voorbij'.    lees meer
IMG_6169
Op verzoek van een aantal gemeenten start de VNG per 1 januari 2016 met een pilot om ervaring op te doen met mengvormen van winkels en horeca. De VVD wil dat Leiden zich bij deze proef aansluit. De fractie stelde daarover vragen aan het college van B&W. De laatste jaren verandert er veel op het gebied van winkelen. Consumenten vinden de winkelbele  lees meer
Werelderfgoed
Op verzoek van de VVD gaat het college in 2016 verder aan de slag met de aanvraag voor de UNESCO-status. De VVD vindt dat de prachtige monumentale Leidse binnenstad een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst verdient. Op verzoek van VVD-raadslid Margreet van Wijk-Meijer onderzocht het college in 2015 de kansen voor een dusdanige aanvraag. Daaruit bleek dat  lees meer
FullSizeRender
Door bij voorkeur bij Leidse ondernemers in te kopen kan de gemeente Leiden haar steentje bijdragen aan het herstel van de lokale economie. VVD Raadslid Margreet van Wijk-Meijer riep het college daartoe op. Met succes! Van Wijk-Meijer: "Zeker bij aankopen onder de  lees meer
Finish_11-stedentocht_1956
Op 10 november werd de gemeentelijke begroting van 2016 behandeld. Vice-fractievoorzitter Margreet van Wijk - Meijer voerde het woord namens de fractie van de VVD. In haar bijdrage benadrukte zij dat het goed gaat met Leiden. Ondanks dat er veel positieve punten te ontdekken zijn in de begroting van 2016, geeft de VVD aan ook kritisch te blijven. Dit i  lees meer
Steenstraat_25_voorna
De VVD-fractie is zeer tevreden dat het college voor 2015 en 2016 €500.000,- extra uittrekt voor de regeling Historisch Stadsbeeld. Met deze regeling kunnen ondernemers gevels en winkelpuien in de binnenstad terugbrengen in hun oorspronkelijke staat. Het succes van de Leidse regeling  lees meer