Agendapunten

Training: ‘Liberalisme: een introductie’

In deze training ligt het accent op het kennismaken en verkennen van de partij en haar liberale waarden. lees meer

Training: 'Debat: de basis'

De training is bedoeld voor iedereen die wil leren debatteren lees meer

Training: 'Debat: een liberaal debat'

De training is bedoeld voor leden die ervaring hebben met debatteren.  lees meer