Verkiezingsprogramma Vrij Leids 2014-2018

Het gehele verkiezingsprogramma kunt u downloaden. Hieronder een aantal speerpunten:

Een sterke economie, een bruisende stad en zorg in de buurt
•    Ruimte voor ondernemerschap en bedrijvigheid.
•    Snellere procedures voor ondernemers.
•    Werk voor mensen met een uitkering.
•    Vrije horecatijden.
•    Een cultuursector die zelfredzaam is en niet afhankelijk van Leids belastinggeld.
•    Zorg dicht bij huis en een belangrijke rol voor familie, vrienden en buren.

 

Leiden: bereikbaar, bewoonbaar en betaalbaar
•    Tegengaan van files in de stad door de aanleg van oostelijke ringweg en de Rijnlandroute.
•    1.000 extra parkeerplekken in de binnenstad, waar betaald wordt per minuut.
•    Geen uitbreiding van de blauwe zones.
•    Nog eens 2.000 extra studentenkamers.
•    Meer starterswoningen en een stop op sociale woningbouw.
•    Wel ondergrondse vuilcontainers, maar geen pasjessysteem.
•    De Leidse binnenstad op de Werelderfgoedlijst.

Financiën op orde zonder onnodige belastingen en geldverspilling
•    Gemeentelijke begroting op orde zonder belastingverhoging.
•    Per jaar 5% minder geld naar subsidies.
•    De OZB is te hoog en moet met 30% worden teruggebracht tot het landelijk gemiddelde.

De VVD staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. Samen met ontplooiing van het individu en zelfredzaamheid vormen deze begrippen de blauwe draad van ons programma.