Doneren

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt. Doordat zo veel mensen in onze partij bereid waren om financieel en op andere manieren de schouders eronder te zetten, konden we ijzersterke campagnes voeren.

Onze belofte was om Leiden bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar te maken. De VVD verhinderde een verhoging van de Leidse belastingen en maakt nu een structurele lastenverlichting mogelijk. Er komen meer parkeerplekken en de infrastructuur van de stad wordt duurzaam verbeterd. Dankzij de VVD wordt er in Leiden veel gerealiseerd: het aalmarktproject, stationsgebied en meer studentenkamers.  

Tijdens en tussen verkiezingen is de VVD hard bezig om het liberale geluid duidelijk te laten horen in de stad. We hebben daarbij ook úw steun nodig, bijvoorbeeld met een bijdrage van 10 euro (of meer). Alvast heel veel dank.

U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt uw bijdrage extra fiscaal aantrekkelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

Uw bijdrage kunt u storten op rekening 56.30.07.931 (IBAN: NL07ABNA0563007931, BIC: ABNANL2A) ten name van VVD afdeling Leiden te Leiden onder vermelding van 'donatie'